VERYDUTCH

Рівні мови

Рівні володіння нідерландською мовою

Загальний курс нідерландської мови складено на основі системи рівнів володіння мовою, відображеної в документі Ради Європи під назвою “Common Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment. Цей документ відображає підсумок розпочатої ще 1971 року роботи експертів країн Ради Європи щодо систематизації підходів до викладання іноземної мови та стандартизації оцінок рівнів володіння мовою. «Компетенції» у зрозумілій формі визначають, що необхідно опанувати тим, хто вивчає мову, щоб використовувати її з метою спілкування, а також які знання та вміння їм необхідно освоїти, щоб комунікація була успішною.

Курси нідерландської мови допоможуть Вам опанувати необхідні навички усної та письмової мови. Уроки нідерландської складаються так, щоб Ви опанували весь необхідний матеріал для успішного спілкування з носіями мови. Я з радістю навчу Вас говорити та писати.

Таблиця рівнів володіння нідерландською мовою

Елементарне володінняА1Розумію і можу використати у мовленні знайомі фрази та висловлювання, необхідні для виконання конкретних завдань. Можу відрекомендуватися / представити інших, ставити / відповідати на питання про місце проживання, знайомих, майно. Можу брати участь у нескладній розмові, якщо співрозмовник говорить повільно та чітко та готовий надати допомогу.
А2Розумію окремі речення та вирази, що часто зустрічаються, пов’язані з основними сферами життя (наприклад, основні відомості про себе та членів своєї сім’ї, покупки, влаштування на роботу тощо). Можу виконати завдання, пов’язані з простим спілкуванням на знайомі чи побутові теми. У простих висловлюваннях можу розповісти про себе, своїх рідних та близьких, описати основні аспекти повсякденного життя.
Самостійне володінняB1Розумію основні ідеї чітких повідомлень, зроблених літературною мовою на різні теми, що типово виникають на роботі, навчанні, дозвіллі тощо. Вмію спілкуватися в більшості ситуацій, які можуть виникнути під час перебування за кордоном. Можу скласти зв’язне повідомлення на відомі або особливо цікаві для мене теми. Можу описати враження, події, сподівання, прагнення, викласти та обґрунтувати свою думку та плани на майбутнє.
B2Розумію загальний зміст складних текстів на абстрактні та конкретні теми, зокрема вузькоспеціалізовані тексти. Розмовляю досить швидко і спонтанно на рівні достатньому для того, щоб постійно спілкуватися з носіями мови без особливих труднощів для будь-якої зі сторін. Я вмію робити чіткі, докладні повідомлення на різні теми та викласти свій погляд на основну проблему, показати перевагу та недоліки різних думок.
Вільне володінняC1Розумію об’ємні складні тексти на різні теми, розпізнаю приховане значення. Говорю спонтанно в швидкому темпі, не відчуваючи труднощів з підбором слів та виразів. Гнучко та ефективно використовую мову для спілкування у науковій та професійній діяльності. Можу створити точне, детальне, добре побудоване повідомлення на складні теми, демонструю володіння моделями організації тексту, засобами зв’язку та об’єднання його елементів.
C2Розумію практично будь-яке усне чи письмове повідомлення, можу скласти зв’язний текст, спираючись на кілька усних та письмових джерел. Розмовляю спонтанно з високим темпом та високим ступенем точності, підкреслюючи відтінки значень навіть у найскладніших випадках.
Рівні володіння нідерландською мовою

При інтерпретації шкали рівнів знання нідерландської мови слід пам’ятати, що поділ за такою шкалою не є однаковим. Навіть якщо рівні здаються рівновіддаленими на шкалі, їх досягнення потрібен різний час. Так, навіть якщо рівень A2 розташований на півдорозі до B1, а B1 знаходиться на рівневій шкалі на півдорозі до B2, досвід використання даної шкали показує, що для просування від B1 до B2 необхідно вдвічі більше часу, ніж для досягнення рівня B1. Це пояснюється тим, що на більш високих рівнях володіння нідерландським коло видів діяльності розширюється і потрібна дедалі більша кількість знань, навичок та умінь.

Для вибору конкретних цілей навчання може знадобитися докладний опис. Його можна подати у вигляді окремої таблиці, що відображає основні аспекти володіння мовою по шести рівнях. Наступна таблиця складена як інструмент самооцінки знань і умінь по аспектам.

Рівні володіння нідерландською мовою (детально)

Елементарне володіння нідерландською мовою Рівень А1.

РозумінняАудіюванняЯ розумію окремі знайомі слова і дуже прості фрази у мові, що повільно й чітко звучить у ситуаціях повсякденного спілкування, коли говорять про мене, мою сім’ю і найближче оточення.
ЧитанняЯ розумію знайомі імена, слова, а також прості пропозиції в оголошеннях, на плакатах або каталогах.
ГоворінняДіалогЯ можу брати участь у діалозі, якщо мій співрозмовник повторює на моє прохання у сповільненому темпі своє висловлювання або перефразує його, а також допомагає сформулювати те, що я намагаюся сказати. Я можу ставити прості питання і відповідати на них у рамках відомих мені або цікавих для мене тем.
МонологЯ вмію, використовуючи прості фрази та речення, розповісти про місце, де живу, та людей, яких я знаю.
ПисьмоПисьмоЯ вмію писати прості листівки (наприклад, привітання зі святом), заповнювати формуляри, вносити своє прізвище, національність, адресу до реєстраційного листка у готелі.

Володіння нідерландською на рівні А1

Означені та неозначені артиклі нідерландської мови. Відмінювання дієслів у теперішньому часі. Суб’єктна та об’єктна форми особистих займенників. Будова простого нідерландського речення. Різні види запитань у нідерландській мові. Присвійні займенники. Утворення множини іменників. Вживання кількісних числівників. Повна та коротка форма прикметників нідерландської мови. Вживання вказівних займенників. Вживання модальних дієслів у нідерландській мові. Вживання часових та просторових прийменників. Утворення форм перфекту та імперфекту.

Елементарне володіння нідерландською мовою. Рівень А2. 

РозумінняАудіюванняЯ розумію окремі фрази та найбільш уживані слова у висловлюваннях, що стосуються важливих для мене тем (наприклад, основну інформацію про себе та свою сім’ю, про покупки, про місце, де живу, про роботу). Я розумію, про що йдеться у простих, чітко вимовлених та невеликих за обсягом повідомленнях та оголошеннях.
ЧитанняЯ розумію дуже короткі прості тексти. Я можу знайти конкретну, легко передбачувану інформацію у простих текстах повсякденного спілкування: реклами, проспекти, меню, розклади. Я розумію прості листи особистого характеру.
ГоворінняДіалогЯ вмію спілкуватися у простих типових ситуаціях, що вимагають безпосереднього обміну інформацією в рамках знайомих мені тем і видів діяльності. Я можу підтримувати гранично коротку розмову на побутові теми, і все ж таки розумію недостатньо, щоб самостійно вести бесіду.
МонологЯ можу, використовуючи прості фрази та речення, розповісти про свою сім’ю та інших людей, умови життя, навчання, теперішню або колишню роботу.
ПисьмоПисьмоЯ вмію створювати прості короткі записи та повідомлення. Я можу написати нескладний лист особистого характеру (наприклад, висловити комусь свою подяку за щось).
Володіння нідерландською на рівні А2

Форми заперечення. Місце заперечення у нідерландському реченні. Вживання модальних дієслів у негативних реченнях. Союзи для позначення причинно-наслідкових зв’язків у нідерландському реченні. Особливості застосування об’єктних форм індивідуальних займенників нідерландської мови. Прості функції частки “er”. Вживання частки “te”. Інфінітивна конструкція для позначення мети «om…te+inf». Особливості значення та вживання перфекту та імперфекту в голландській мові. Значення дієслова “Zullen”.

Самостійне володіння нідерландською мовою. Рівень B1.

РозумінняАудіюванняЯ розумію основні положення чітко вимовлених висловлювань у межах літературної норми на відомі мені теми, з якими мені доводиться мати справу на роботі, у школі, на відпочинку тощо. Я розумію, про що йдеться у більшості радіо- та телепрограм про поточні події, а також передач, пов’язаних з моїми особистими чи професійними інтересами. Мова тих, хто говорить, повинна бути при цьому чіткою і відносно повільною.
ЧитанняЯ розумію тексти, побудовані на частотному мовному матеріалі повсякденного та професійного спілкування. Я розумію опис подій, почуттів, намірів у листах особистого характеру.
ГоворінняДіалогЯ вмію спілкуватися в більшості ситуацій, що виникають під час перебування за кордоном. Я можу без попередньої підготовки брати участь у діалогах на знайому мені/ цікаву для мене тему (наприклад, «родина», «хобі», «робота», «подорож», «поточні події»).
МонологЯ вмію будувати прості зв’язні висловлювання про свої особисті враження, події, розповідати про свої мрії, надії та бажання. Я можу коротко обґрунтувати та пояснити свої погляди та наміри. Я можу розповісти історію чи викласти сюжет книги чи фільму та висловити своє ставлення.
ПисьмоПисьмоЯ вмію писати прості зв’язні тексти на знайомі або цікаві для мене теми. Я вмію писати листи особистого характеру, повідомляючи в них про свої особисті переживання та враження.
Володіння нідерландською на рівні B1

Особливості використання вказівних займенників. Вживання конструкцій для позначення порівняння в нідерландській мові. Особливі форми множини іменників нідерландської мови. Поглиблене вивчення різноманітних видів конструкцій з інфінітивом. Вживання різних форм імперативу. Особливості використання зворотного займенника “zich”.

Самостійне володіння нідерландською мовою. Рівень B2.

РозумінняАудіюванняЯ розумію розгорнуті доповіді та лекції і складну аргументацію, що міститься в них, якщо тематика цих виступів мені досить знайома. Я розумію майже всі новини та репортажі про поточні події. Я розумію зміст більшості фільмів, якщо їхні герої говорять літературною мовою.
ЧитанняЯ розумію статті та повідомлення щодо сучасної проблематики, автори яких займають особливу позицію або висловлюють особливу точку зору. Я розумію сучасну художню прозу.
ГоворінняДіалогЯ вмію без підготовки досить вільно брати участь у діалогах з носіями мови. Я вмію брати активну участь у дискусії, обґрунтовувати та відстоювати свою точку зору.
МонологЯ можу зрозуміло і докладно висловлюватися з широкого кола питань, що мене цікавлять. Я можу пояснити свою точку зору щодо актуальної проблеми, висловлюючи всі аргументи «за» та «проти».
ПисьмоПисьмоЯ вмію писати зрозумілі докладні повідомлення з широкого кола питань, що мене цікавлять. Я вмію писати есе або доповіді, висвітлюючи питання або аргументуючи думку «за» або «проти». Я вмію писати листи, виділяючи ті події та враження, які є для мене особливо важливими.
Володіння нідерландською на рівні B2

Поглиблене вивчення прийменників нідерландської мови. Прийменники з абстрактним значенням. Стійкі вирази із прийменниками. Використання пасивних конструкцій у нідерландській мові. Співвідношення активно-пасивних пропозицій. Поглиблене вивчення вживання частки “er” у нідерландській мові. Вживання «er» перед чисельними та у складі конструкції «er is/zijn». Префиікси, що відокремлюються і не відокремлюються. Вживання дієслів з префиксами, що відокремлюються, в нідерландській мові.

Вільне володіння нідерландською мовою. Рівень С1. 

РозумінняАудіюванняЯ розумію розгорнуті повідомлення, навіть якщо вони мають нечітку логічну структуру та недостатньо виражені смислові зв’язки. Я майже вільно розумію всі телевізійні програми та фільми.
ЧитанняЯ розумію великі складні нехудожні та художні тексти, їхні стилістичні особливості. Я розумію також спеціальні статті та технічні інструкції великого обсягу, навіть якщо вони не стосуються моєї діяльності.
ГоворінняДіалогЯ вмію спонтанно і швидко, не відчуваючи труднощів у підборі слів, висловлювати свої думки. Моя мова відрізняється різноманітністю мовних засобів та точністю їх вживання у ситуаціях професійного та повсякденного спілкування. Я вмію точно формулювати свої думки та висловлювати свою думку, а також активно підтримувати будь-яку розмову.
МонологЯ вмію зрозуміло та докладно висловлюватися на складні теми, об’єднувати в єдине ціле складові, розвивати окремі положення та робити відповідні висновки.
ПисьмоПисьмоЯ вмію чітко і логічно висловлювати свої думки в письмовій формі і докладно висвітлювати свої погляди. Я вмію докладно викладати у листах, творах, доповідях складні проблеми, виділяючи те, що мені видається найважливішим. Я вмію використовувати мовний стиль, який відповідає передбачуваному адресату.
Володіння нідерландською на рівні С1

[su_spoiler title=”Граматика С1″ open=”1″ style=”2″]Види речень у нідерландській мові. Прості та складні речення нідерландської мови. Нюанси порядку слів у простих реченнях. Структура складного речення в нідерландській мові. Складносурядні та складнопідрядні речення. Порядок слів у підрядному реченні. Види і значення сполучників, що використовуються для зв’язку між частинами складнопідрядного речення.[/su_spoiler]

Вільне володіння нідерландською мовою. Рівень С2. 

РозумінняАудіюванняЯ вільно розумію будь-яку розмовну мову при безпосередньому або опосередкованому спілкуванні. Я вільно розумію мову носія мови, який говорить у швидкому темпі, якщо я маю можливість звикнути до індивідуальних особливостей його вимови.
ЧитанняЯ вільно розумію всі типи текстів, включаючи тексти абстрактного характеру, складні у композиційному чи мовному відношенні: інструкції, спеціальні статті та художні твори.
ГоворінняДіалогЯ можу вільно брати участь у будь-якій розмові чи дискусії, володію різноманітними ідіоматичними та розмовними висловлюваннями. Я швидко висловлююся і вмію виражати будь-які відтінки значення. Якщо у мене виникають труднощі у використанні мовних засобів, я вмію швидко і непомітно перефразувати своє висловлювання для оточуючих.
МонологЯ вмію вільно і аргументовано висловлюватися, використовуючи відповідні мовні засоби залежно від ситуації. Я вмію логічно побудувати своє повідомлення таким чином, щоб привернути увагу слухачів і допомогти їм відзначити та запам’ятати найважливіші положення.
ПисьмоПисьмоЯ вмію логічно та послідовно висловлювати свої думки у письмовій формі, використовуючи при цьому необхідні мовні засоби. Я вмію писати складні листи, звіти, доповіді або статті, які мають чітку логічну структуру, яка допомагає адресату відзначити та запам’ятати найважливіші моменти. Я вмію писати резюме та рецензії як на роботи професійного характеру, так і на художні твори.
Володіння нідерландською на рівні С2

Поглиблене вивчення функціонування складних речень в нідерландській мові. Поглиблене вивчення вживання частки “er”. Використання “er” у складі прийменникових займенників (ervan, erop, daarnaartoe). Засоби вираження чужого мовлення у нідерландській мові.